Sveriges museum om Förintelsen har invigts

Torsdagen den 16 juni invigdes Sveriges museum om Förintelsen av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Invigningen skedde på Statens Historiska museer eftersom Sveriges museum om Förintelsen ännu inte öppnat i sina fysiska lokaler. Museet lanserades digitalt, läs mer på webbplatsen Sveriges museum om Förintelsen. Vid invigningen talade bland andra museichefen Katherine Hauptman som betonade att museet… LÄS MER

Programmet till konferensen är ute

Intresset för IHRS och HL-senterets konferens Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects har varit stort och vi är därför glada att nu kunna offentliggöra det preliminära programmet. Det kommer att innehålla fyra olika sessioner där ny forskning presenteras, ett panelsamtal om utmaningarna för Sveriges museum om Förintelsen och… LÄS MER

Sveriges museum om Förintelsen har fått en hemvist

Sveriges museum om Förintelsen kommer att ligga i Glashuset på Torsgatan 19 i centrala Stockholm och öppna för publik nästa sommar. Glashuset kommer att vara museets hemvist under de kommande åren medan den permanenta verksamheten planeras. Chefen för Sveriges museum om Förintelsen, Dr. Katherine Hauptman, är glad över att museet nu har funnit en… LÄS MER

Anmälan till konferensen har öppnat

Anmälan till IHRS och HL-senterets (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) heldagskonferens Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects fredagen den 17 juni 2022 i Stockholm har nu öppnat. Konferensen är den första i samarbete mellan IHRS och HL-senteret och kommer att fokusera på ny forskning om lokala och… LÄS MER

Särskilda medel för forskning om Förintelsen

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa särskilda medel till forskning om Förintelsen och antisemitism med start under 2022. Utlysningen öppnar den 9 februari och deadline är den 15 mars 2022. Läs mer här. Satsningen har tillkommmit som ett led i regeringens åtaganden under International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism som hölls… LÄS MER

IHRS arrangerar konferens tillsammans med HL-Senteret

IHRS kommer att anordna en internationell tvådagarskonferens i Stockholm på temat Lokala och regionala aspekter av Sverige och Förintelsen i anknytning till att det svenska ordförandeskapet i IHRA håller sitt första möte i Stockholm i juni. Vi är mycket glada att kunna meddela att konferensen kommer att anordnas tillsammans med det norska HL-Senteret och… LÄS MER

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev