28 juni, 2022

IHRS svarar på remiss om Forum för levande historia

Myndigheten Forum för levande historia skapades 2003 som en del av den tidigare statsministern Göran Perssons satsning på att öka kunskapen om Förintelsen i Sverige. I satsningen ingick förutom myndigheten även en informationskampanj med boken ”Om detta må ni berätta” av Paul A Levine och Stéphane Bruchfeld (se bild och ladda ner här), initiativtagandet till Task Force (nuvarande IHRA) mm. När tidigare statsminister Stefan Löfven beslutade att inrätta Sveriges museum om Förintelsen gav Kulturdepartementet lektorn Ylva Wibaeus i uppdrag att utreda Forum för levande historias framtida inriktning. Utredningen, som kan läsas i sin helhet här, gick ut på remiss och IHRS var en av instanserna som ombads svara. IHRS instämde i utredningens förslag att ändra instruktionen för Forum för levande historia men betonade i sitt yttrande att utredningen borde ha löpt linan ut och ändrat bisatsen i instruktionen till ”med utgångspunkt i lärdomar från historien” (istället för som nu ”lärdomar från Förintelsen”). Om denna formulering väljs blir uppdelningen mellan Sveriges museum om Förintelsen och Forum för levande historia tydligare, och det blir även logiskt att Forum ska arbeta med andra former av rasism och minoritetsfrågor (som inte har något med Förintelsen att göra). Läs Remissvar IHRS här. Se även länk till alla remissvar här.

BILDTEXT: Omslag till boken Om detta må ni berätta av Paul A Levine och Stéphane Bruchfeld.
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev