Stiftelsen Svenska institutet för Förintelseforskning är en oberoende stiftelse som bildats av makarna Joel och Ulrika Citron. Det engelska namnet är the Institute for Holocaust research in Sweden (IHRS).

Ändamål:

1) Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskaplig forskning om Förintelsen i alla dess aspekter; särskilt vad gäller material och ämnen som är relevanta för eller har anknytning till Sverige.
2) Stiftelsens ändamål ska även vara att verka för spridning av de vetenskapliga forskningsresultaten avseende Förintelsen.

Vision:

Att IHRS fungerar som en nod där forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Att forskningen i denna miljö fungerar stödjande till Sveriges museum om Förintelsen, och i samverkan med ett ledande svenskt universitet.
Att IHRS bidrar till att kunskapen om Förintelsen ökar bland allmänheten i Sverige.

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev