IHRS arbetar genom att söka och etablera samarbeten på kort och lång sikt med enskilda forskare och institutioner, såväl forskningsinstitutioner som arkivinstitutioner, för att initiera och bedriva forskning. Vi välkomnar förfrågningar om möjliga samarbeten och särskilt när det gäller att förbereda ansökningar inför kommande utlysningar. Kontakta föreståndaren Karin Kvist Geverts på karin.kvist.geverts@ihrs.se om du har idéer om möjliga samarbeten.

HL-SENTERET

IHRS har inlett ett samarbete med det norska HL-Senteret i Oslo, Norge. Vi har genomfört två konferenser i Stockholm, 2022 på temat Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects och 2023 på temat Contextualizing the Holocaust in the Nordic Countries. November 1942 and October 1943. Under 2024 kommer vi att anordna konferensen på HL-senteret i Oslo. Vi återkommer med information om tema och Call for Papers. Se videos från 2023 års konferens här.

SVERIGES MUSEUM OM FÖRINTELSEN

IHRS har inlett ett långsiktigt samarbete med Sveriges museum om Förintelsen. I det ingår att stödja museet med expertkompetens i det särskilda expertråd som museet har bildat. Tillsammans utvecklar vi även en publik seminarieserie, se avsnitt i En dag i historien här.

FORSKARNÄTVERKET FÖR FÖRINTELSESTUDIER

IHRS ingår i det svenska forskarnätverket för Förintelsestudier som startades av föreståndaren för IHRS, docent Karin Kvist Geverts, doktoranden Martin Englund på Södertörns högskola, professor Malin Thor Tureby vid Malmö universitet och lektor Lars M Andersson vid Uppsala universitet. Forskarnätverket är tvärvetenskapligt och samlar ett 60-tal forskare. Arbete pågår med att ta fram en lärobok om Sverige och Förintelsen riktad till lärarstudenter på universitetet med kapitel skrivna av forskare i nätverket. Redaktörer är docent Izabela Dahl vid Örebro universitet och Karin Kvist Geverts vid IHRS. Läroboken ges ut av Natur & Kultur.

ÖSTERSJÖSTIFTELSEN

IHRS ingår också i ett nystartat nätverk med namnet History and Memory of the Holocaust and Romani genocide in a Comparative International Perspective som finansierats av Östersjöstiftelsen och leds av docent Andrej Kotljarchuk på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Syftet är fördjupa förståelsen för Förintelsen och folkmordet på romer samt minnet av dessa händelser, och att göra det i ett jämförande pespektiv. I maj 2022 anordnades en konferens för unga forskare på Södertörns högskola. IHRS deltog i en panel om Antigypsyism and Antisemitism in Sweden.

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev