IHRS arbetar genom att söka och etablera samarbeten på kort och lång sikt med enskilda forskare och institutioner, såväl forskningsinstitutioner som arkivinstitutioner, för att initiera och bedriva forskning. Vi välkomnar förfrågningar om möjliga samarbeten och särskilt när det gäller att förbereda ansökningar inför kommande utlysningar. Kontakta föreståndaren Karin Kvist Geverts på karin.kvist.geverts@ihrs.se om du har idéer om möjliga samarbeten.

HL-SENTERET

IHRS har inlett ett samarbete med det norska HL-Senteret i Oslo, Norge. Vi har genomfört två konferenser i Stockholm, 2022 på temat Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects och 2023 på temat Contextualizing the Holocaust in the Nordic Countries. November 1942 and October 1943. Under 2024 kommer vi att anordna konferensen på HL-senteret i Oslo. Vi återkommer med information om tema och Call for Papers. Se videos från 2023 års konferens här.

SVERIGES MUSEUM OM FÖRINTELSEN

IHRS har inlett ett långsiktigt samarbete med Sveriges museum om Förintelsen. I det ingår att stödja museet med expertkompetens i det särskilda expertråd som museet har bildat. Tillsammans utvecklar vi även en publik seminarieserie, se avsnitt i En dag i historien här.

UPPSALA UNIVERSITET

IHRS deltar i forskningsprojektet ”Att vittna för framtiden. Förintelsen, Sverige och bortglömda tidiga vittnesmål” som är finansierat av Vetenskapsrådet och placerat vid Uppsala universitet. Projektet leds av Professor Andrej Kotljarchuk vid Historiska institutionen vid Uppsala universitetDocent Simo Muir, UCL och Uppsala University, och föreståndaren för IHRS, Docent Karin Kvist Geverts är projektmedlemmar. Syftet med projektet är tvådelat: för det första att samla tidigare okänt, oanvänt och bortglömt källmaterial i, och om, Sverige som berättar om Förintelsen och folkmordet på romer, och för det andra att undersöka hur och på vilket sätt den svenska och transnationella “vittnesmålsekologin” formades. Simo Muir undersöker källor på jiddisch som berättar om Förintelsen och de överlevandes möten med Sverige, skrivna i Sverige och utomlands. Andrej Kotljarchuk studerar tidiga vittnesmål från romska överlevande i Sverige, medan Karin Kvist Geverts utforskar om, hur och när dessa minoriteters vittnesmål slog igenom i den offentliga debatten och hur de förstods, missförstods eller ignorerades. Att berättelserna från judiska och romska överlevande är sammanlänkande är en del av forskningsfronten idag och projektet kommer att skapa ny kunskap om Förintelsen och folkmordet på romer som en svensk och transnationell historisk händelse.

FORSKARNÄTVERKET FÖR FÖRINTELSESTUDIER

IHRS ingår i det svenska forskarnätverket för Förintelsestudier som startades av föreståndaren för IHRS, docent Karin Kvist Geverts, doktoranden Martin Englund på Södertörns högskola, professor Malin Thor Tureby vid Malmö universitet och lektor Lars M Andersson vid Uppsala universitet. Forskarnätverket är tvärvetenskapligt och samlar ett 60-tal forskare. Arbete pågår med att ta fram en lärobok om Sverige och Förintelsen riktad till lärarstudenter på universitetet med kapitel skrivna av forskare i nätverket. Redaktörer är docent Izabela Dahl vid Örebro universitet och Karin Kvist Geverts vid IHRS. Läroboken ges ut av Natur & Kultur.

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev