IHRS arbetar genom att söka och etablera samarbeten på kort och lång sikt med enskilda forskare och institutioner, såväl forskningsinstitutioner som arkivinstitutioner, för att initiera och bedriva forskning. Vi välkomnar förfrågningar om möjliga samarbeten och särskilt när det gäller att förbereda ansökningar inför kommande utlysningar. Kontakta föreståndaren Karin Kvist Geverts på karin.kvist.geverts@ihrs.se om du har idéer om möjliga samarbeten.

HL-SENTERET

IHRS har inlett ett samarbete med det norska HL-Senteret i Oslo, Norge. Institutet ingår i HL-Senterets ansökan till det norska forskningsråden om forskning om Förintelsen i Norge, och vi genomförde en internationell endagskonferens i Stockholm den 17/6 på temat Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects i anknytning till att det svenska ordförandeskapet i IHRA höll sitt första möte i Stockholm. Norge och Sverige har många viktiga beröringspunkter och konferensen behandlade ny forskning om Förintelsen ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Läs mer om konferensen här.

SVERIGES MUSEUM OM FÖRINTELSEN

IHRS har inlett ett långsiktigt samarbete med Sveriges museum om Förintelsen. I det ingår att stödja museet med expertkompetens i det särskilda expertråd som museet har bildat. Tillsammans utvecklar vi även en publik seminarieserie. Se det första avsnittet av En dag i historien här.

FORSKARNÄTVERKET FÖR FÖRINTELSESTUDIER

IHRS ingår i det svenska forskarnätverket för Förintelsestudier som startades av föreståndaren för IHRS, docent Karin Kvist Geverts, doktoranden Martin Englund på Södertörns högskola, professor Malin Thor Tureby vid Malmö universitet och lektor Lars M Andersson vid Uppsala universitet. Forskarnätverket är tvärvetenskapligt och samlar ett 60-tal forskare. Arbete pågår med att ta fram en lärobok om Sverige och Förintelsen riktad till lärarstudenter på universitetet med kapitel skrivna av forskare i nätverket. Redaktörer för läroboken är docent Izabela Dahl vid Örebro universitet och Karin Kvist Geverts vid IHRS.

ÖSTERSJÖSTIFTELSEN

IHRS ingår också i ett nystartat nätverk med namnet History and Memory of the Holocaust and Romani genocide in a Comparative International Perspective som finansierats av Östersjöstiftelsen och leds av docent Andrej Kotljarchuk på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Syftet är fördjupa förståelsen för Förintelsen och folkmordet på romer samt minnet av dessa händelser, och att göra det i ett jämförande pespektiv. Den 24-25/5 anordnades en konferens för unga forskare på Södertörns högskola. IHRS deltog i en panel om Antigypsyism and Antisemitism in Sweden.

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev