Deportationen av de norska judarna den 26 november 1942

Föreläsare: Karin Kvist Geverts

Den 26 november 1942 deporterade 529 norska judar från Norge. De flesta mördades av nazisterna direkt vid ankomsten till Auschwitz-Birkenau. År 2022 är det 80 år sedan starten av deportationen av de norska judarna. Se en miniföreläsning om händelserna och reaktionerna den väckte i Sverige. Föreläsning är ett samarbete mellan IHRS och Sveriges museum om Förintelsen och ingår i serien En dag i historien. Läs mer här: https://museumforintelsen.se/sverige-och-forintelsen/en-dag-i-historien/

Boksamtal: Night without End (7/11)

Professor Jan Grabowski

Inspelning av boksamtal den 7 november kl 14:00-16:00 med professor Jan Grabowski om "Night without End" som nyligen kom ut i engelsk översättning. Moderator: Karin Kvist Geverts. Lokal: Hörsalen på Statens historiska museer. Narvavägen 13-17. Professor Grabowski talade om boken "Night without End. The Fate of Jews in German-occupied Poland" (originalet publicerades på polska som Dalej jest noc) och gav en summering av resultaten. Han visade att detaljerade empiriska studier är nödvändiga för att rekonstruera det dagliga skeendet under folkmordet och diskutera hur lokala perspektiv kan bidra till historieskrivningen och till vår förståelse av Förintelsen. Jan Grabowski är professor i historia vid University of Ottawa and medlem i Royal Society of Canada. Karin Kvist Geverts är docent i historia och föreståndare för IHRS. Boksamtalet filmades och genomfördes i samarbete med Judisk kultur i Sverige.

Minnesceremoni: Flykten över sundet 1943 (1/10)

Föreläsare: Karin Kvist Geverts och Sara Glaser

Manifestation den 1 oktober 2022 till minne av de danska judarnas flykt över sundet 1943. Föreläsningarna ges på Malmö Universitet, Orkanen sal D131, address: Nordenskiöldsgatan 10. Kl 16:00 ”Räddningen av de danska judarna hösten 1943”, Karin Kvist Geverts Kl 17:30 Jag var länge hängande, Sara Glaser Kl 18:00 Manifestation vid Malmö inre fyr, Universitetsbron Minnesceremonin genomförs i samarbete med Malmös kämpande historia, ABF Malmö, Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö University, Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne och IHRS. Läs mer: https://www.facebook.com/events/759524858446589/?ref=newsfeed Foto: Malmös kämpande historia

Online: Utopins pris och ideologins betydelse 25/1

Johann Chapoutot

Digitalt seminarium med den franska historikern Johann Chapoutot om hur ideologier formar samhällen och historiska skeenden, med anledning av Förintelsens minnesdag. Digitalt seminarium på engelska i regi av Forum för levande historia. Chapoutot betonar vikten av att sätta sig in i de tyska nazisternas mentala värld, hur de såg på sig själva och sitt handlande – för att ta sig närmare förståelse av både historien och vårt samtida samhälles utveckling. Moderator och inledare: Karin Kvist Geverts, IHRS. Seminariet hölls på engelska. Se seminariet i efterhand på denna länk

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev