Birgitta Svensson, ordförande

Birgitta Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet. Foto: Magnus Swärd.

Joel Citron, ledamot

Joel Citron är tillsammans med Ulrika Citron grundare av IHRS.

Hania Rosenberg, ledamot

Hania Rosenberg kom till Sverige som överlevande efter Förintelsen. Hon är verksam som föreläsare i Föreningen Förintelsens överlevande. Foto: Magnus Swärd.

Lizzie Scheja, ledamot

Lizzie Scheja är föreståndare för Judisk kultur i Sverige. Foto: Magnus Swärd.

Tobias Rawet, f.d. ledamot

Tobias Rawet kom till Sverige som överlevande efter Förintelsen. Han är verksam som föreläsare i Föreningen Förintelsens överlevande. Foto: Magnus Swärd.

Cecilie Banke, ledamot

Cecilie Banke är seniorforskare vid Danish Institute for International Studies i Köpenhamn, Danmark. Foto: DIIS.

Karin Kvist Geverts, adjungerad (sekreterare)

Karin Kvist Geverts är föreståndare för IHRS. Hon är docent i historia och har forskat om Sverige och Förintelsen, antisemitism och minnet av Förintelsen. Foto: Magnus Swärd.

stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev