Ett oberoende forskningsinstitut

Det nystartade Svenska institutet för Förintelseforskning (Institute for Holocaust Research in Sweden, IHRS) har etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Institutet kommer att fungera som en nod där forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som fungerar som ett komplement till Sveriges museum om Förintelsen, och ett ännu inte beslutat ledande svenskt universitet.

BAKGRUND

Som en följd av statsminister Stefan Löfvens löfte att etablera ett Förintelsemuseum i Sverige tillsattes en utredning, under ledning av professor Birgitta Svensson. Utredningen Sveriges museum om Förintelsen kom fram till att museet borde vara en självständig institution vars arbete baseras på forskning och leds av forskare. För att museet ska bli en vetenskapligt trovärdig institution pekade utredningen på det väsentliga i att forskningen måste bedrivas på samma sätt som görs på motsvarande institutioner runt om i världen. Ett oberoende forskningsinstitut har därför skapats för att stödja och vara ett komplement till Förintelsemuseet.

Ulrika och Joel Citron, barn till överlevande efter Förintelsen som är födda och uppväxta i Sverige, har bildat en stiftelse som ska stödja IHRS. De var bidragande i arbetet med utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen och i samarbete med det svenska utbildningsdepartementet även den svenska versionen av den interaktiva installationen Dimensions in Testimony. Dessa projekt har producerats och kurerats av Judisk kultur i Sverige och Historiska museet i samarbete med USC Shoah Foundation och the Auschwitz-Birkenau State Museum.

IHRS leds av styrelseordförande lektor Lars M. Andersson och föreståndaren Karin Kvist Geverts, docent i historia.

IHRS International Advisory Board
Piotr Cywiński, PhD, Director of the Auschwitz-Birkenau State Museum, Poland
Jack Kliger, President & CEO of the Museum of Jewish Heritage, New York
Emile Schrijver, PhD, General Director of the Jewish Historical Museum and the Jewish Cultural Quarter, Amsterdam
Stephen Smith, PhD, formerly Director of the USC Shoah Foundation, Los Angeles
Robert J. Williams, PhD, the Finci-Viterbi Executive Director of USC Shoah Foundation
Maria Zalewska, PhD, Executive Director of the Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation, New York

BILDTEXT: Övre bilden visar ansökningar från familjen Strauss som beviljades visum till Sverige 1943 men som inte lyckades resa ut. Alla utom en mördades i Auschwitz-Birkenau. Källa: RA. Foto: Magnus Swärd. BILDTEXT: Undre bilden visar kvinnliga flyktingar som ankommer till Malmö hamn 1945 med Folke Bernadottes expedition de Vita bussarna. Källa: Nordiska museet. Foto: K W Gullers.
BILDTEXT: Övre bilden visar ansökningar från familjen Strauss som beviljades visum till Sverige 1943 men som inte lyckades resa ut. Alla utom en mördades i Auschwitz-Birkenau. Källa: RA. Foto: Magnus Swärd.
BILDTEXT: Undre bilden visar kvinnliga flyktingar som ankommer till Malmö hamn 1945 med Folke Bernadottes expedition de Vita bussarna. Källa: Nordiska museet. Foto: K W Gullers.
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev