29 juni, 2022

IHRS höll sin första konferens

Den 17 juni hölls IHRS och HL-senterets konferens Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Local and Regional Aspects i Hörsalen på Statens Historiska Museum. Konferensen samlade ett 40-tal deltagare och ny forskning om Förintelsen ur ett lokalt och regionalt perspektiv presenterades i fyra olika sessioner, se hela programmet här: Sweden and the Holocaust in a Scandinavian Context. Historiker, etnologer, konstvetare och kulturvetare från Trondheim, Helsingfors, Köpenhamn, Lund, Oslo, Stockholm, och Uppsala talade bland annat om massvåldets mekanismer i Norge vid deportationerna av de norska judarna, betydelsen av kön och sexualitet i behandlingen av kvinnliga överlevande som internerades i svenska läger, det tidiga minnet av Förintelsen i Sverige, antisemitismens betydelse och danska informanter som tog emot en belöning för att avslöja var danska judiska flyktingar gömde sig.

Dr. Jan Lambertz (bild) från Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, gav en keynote-föreläsning under rubriken War Zones, Neutral Zones: Reconstructing the Holocaust through Local Encounters och i ett panelsamtal om det nya Förintelsemuseets möjligheter och utmaningar deltog Dr. Emile Schrijver, General Director of National Holocaust Museum, the Netherlands, Dr. Jan Lambertz, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, och Dr. Katherine Hauptman, Föreståndare för Sveriges museum om Förintelsen.

Konferensen hade också ett kulturellt inslag där skådespelaren Hannes Meidal reciterade Sholem Asch’s dikt “Der marsh fun kedoyshim” (The march of the martyrs) till Chopins begravningsmarch. Recitationen var ett återskapande av en dikt som ofta lästes på jiddisch vid tidiga minnesceremonier i Sverige och inleddes med en introduktion av Dr. Simo Muir. IHRS och HL-senteret är glada över all ny forskning som presenterades och planerar att ge ut en antologi för att sprida och öka kunskaperna om Sverige och Förintelsen.

BILDTEXT: Dr. Jan Lambertz of the Mandel Center giving the keynote. Photo: Karin Kvist Geverts
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev