5 oktober, 2021

Särskilda medel för forskning om Förintelsen

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa särskilda medel till forskning om Förintelsen och antisemitism med start under 2022. Utlysningen öppnar den 9 februari och deadline är den 15 mars 2022. Läs mer här. Satsningen har tillkommmit som ett led i regeringens åtaganden under International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism som hölls i Malmö i oktober 2021. Inför Malmöforumet fick Vetenskapsrådet ett uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande forskning om Förintelsen och antisemitism men även andra gruppers utsatthet (inklusive romer och antiziganism). Syftet var att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet och resulterade bland annat i en kartläggning av forskningsfältet av professor Klas Åmark, läs mer här.

Bildtext: Kartläggning av forskning om Förintelsen och antisemitism av Klas Åmark för Vetenskapsrådet 2021. Foto: VR.

BILDTEXT: Kartläggning av forskning om Förintelsen och antisemitism av Klas Åmark för Vetenskapsrådet 2021. Foto: VR.
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev