20 oktober, 2023

Uttalande av föreståndaren för IHRS

Den 7 oktober inledde terrororganisationen Hamas en attack mot Israel som i skrivande stund lett till att över 1200 israeler mördats och närmare tvåhundra tagits som gisslan. Attacken är den enskilt största massakern mot judar efter Förintelsen och bakom varje siffra finns en människa – barn, mödrar, fäder, mor- och farföräldrar. Det är förståeligt att vi grips av sorg och känslor av hopplöshet, och det är likaledes förståeligt att många haft svårt att klä sina känslor i ord, så också jag.

Men som Förintelse- och antisemitismforskare måste jag lita på att mitt verktyg, ordet, kan skrivas och kommer att göra skillnad. Forskning är en långsam process och den tar tid, men det är genom forskning som vi kan studera och förstå vår omvärld och i slutänden nå ut med våra kunskaper och göra världen bättre. Det är våra kunskaper om hur antisemitismen ser ut och förändrat sig genom århundraden som gör att vi kan tolka och förklara hur det kan komma sig att politiska extremer från höger och vänster kan demonstrera sida vid sida och skanderar hatiska ramsor mot judar: Den gemensamma nämnaren är antisemitismen, judehatet.

IHRS grundades 2021 av barn till överlevande som kom till Sverige efter Förintelsen. Vår ena uppgift är att initiera och bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Vår andra uppgift är att nå ut med dessa kunskaper till allmänheten. Trots all sorg och smärta ska vi fortsätta skriva. Det syns mig som att i dessa tunga tider är forskningen och det vetenskapliga samtalet viktigare än någonsin.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare för IHRS

BILDTEXT: No picture
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev