6 oktober, 2023

IHRS svarar på remiss

IHRS har fått möjlighet att yttra sig som remissinstans över utredningen SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp, se regeringens hemsida. Frågorna i utredningen rör bland annat förnekande och förringande av Förintelsen, vilket är svåra och viktiga frågor av relevans för vårt arbete. IHRS har dock bedömt att vi saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna ge ett relevant remissvar och har därför avstått från att yttra oss.

BILDTEXT: SOU 2023 17 omslag
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev