21 april, 2023

IHRS och HL-senterets konferens 2023

IHRS och det norska HL-senteret välkomnar förslag på papers till årets konferens på temat Contextualizing the Holocaust in the Nordic Countries. Konferensen är ett samarrangemang och hålls den 22 augusti 2023 på Historiska Museet i Stockholm.

I år är det 80 år sedan de danska judarna flydde över sundet till Sverige, och under förra året hölls en minnesmarkering i Norge över deportationen av de norska judarna den 26 november 1942. Konferensens syfte är att kontextualisera Förintelsen i de nordiska länderna genom att använda dessa två händelser som utgångspunkt. Händelserna fick olika konsekvenser för judarna i Danmark och Norge. Samtidigt visar de på behovet av gränsöverskridande samband på invidvidnivå men också på kommunal och statlig nivå.

Vi välkomnar förslag på papers som utforskar komparativa perspektiv, lokala, regionala och statliga dimensioner, aktörsskap, samarbete, motstånd, flyktingpolitik, erfarenheter av exil i Sverige, men också konsekvenser och efterverkningar i form av trauma, minne, representation, populärkultur och myter.

Papers ska innehålla ny forskning. Deadline för förslag skickas som ett abstract om högst 200 ord och en kort bio via e-post till föreståndaren för IHRS, docent Karin Kvist Geverts, på karin.kvist.geverts@ihrs.se senast den 2 maj. Bekräftelse meddelas i mitten av maj. Konferensen är gratis. Läs mer i Call for Papers

BILDTEXT: Rescue of Danish Jews in October 1943. National Museum of Denmark
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev