24 november, 2023

IHRS ingår i nytt forskningsprojekt

Vetenskapsrådet har beviljat medel till projektet ”Att vittna för framtiden. Förintelsen, Sverige och bortglömda tidiga vittnesmål” där IHRS föreståndare Karin Kvist Geverts ingår tillsammans med docent Andrej Kotljarchuk, Uppsala universitet, och docent Simo Muir, Lunds universitet. Syftet med projektet är tvådelat: för det första att samla tidigare okänt, oanvänt och bortglömt källmaterial i, och om, Sverige som berättar om Förintelsen och folkmordet på romer, och för det andra att undersöka hur och på vilket sätt den svenska och transnationella “vittnesmålsekologin” formades. Forskningen genomförs i tre fallstudier: Simo Muir undersöker källor på jiddisch som berättar om Förintelsen och de överlevandes möten med Sverige, skrivna i Sverige och utomlands. Andrej Kotljarchuk studerar tidiga vittnesmål från romska överlevande i Sverige, medan Karin Kvist Geverts utforskar om, hur och när dessa minoriteters vittnesmål slog igenom i den offentliga debatten och hur de förstods, missförstods eller ignorerades. Att berättelserna från judiska och romska överlevande är sammanlänkande är en del av forskningsfronten idag och projektet kommer att skapa ny kunskap om Förintelsen och folkmordet på romer som en svensk och transnationell historisk händelse. Källmaterialet kommer att doneras till Sveriges museum om Förintelsen för att möjliggöra för dessa berättelser “Att vittna för framtiden”.

BILDTEXT: VR.se Project Grants 2023
stäng

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev